Loading...
info@nmts.com.tr 0216 629 35 68

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Kurumlara verilen eğitimler sonrası programdan beklenen fayda ile orantılı olarak eğitimin verimliliği ile eğitime ayrılan kaynağın ne derece işe yansıdığını ölçümlüyoruz. İlk aşama olarak eğitim öncesinde programla ilgili takip ve ölçümün nasıl yapılacağına ilişkin bir tasarım oluşturuyoruz. Tasarımın içeriği eğitimin konusuna ve beklenen faydaya göre hazırlanarak eğitim çıktılarının hangi seviyede  ölçümleneceği hakkında yol gösterici oluyor. New Millennium Training Solutions olarak eğitim sonucunda uyguladığımız ölçme ve değerlendirme sistemi ile seviyelere göre farklı ölçüm yöntemleri kullanarak bütünsel eğitim tasarımı metodunu kullanıyoruz.

Uygulamada bilindiği üzere “Donald Kircpatrick” tarafından geliştirilen ve “Kircpatrick Modeli” olarak anılan ölçüm yöntemine göre eğitimin iş sonuçlarına katkısı 4 seviyede ölçümlenebilmektedir.

1.Seviye: Tepki/ Reaksiyon

2.Seviye: Bilginin Edinimi/Öğrenme

3.Seviye: Davranış/ Bilişsel Becerinin Kazanılması

4. Seviye: Eğitimin İş Sonuçlarına Etkisi

“Kircpatrick Modeli”ne ilave olarak Jack Philips tarafından geliştirilen Eğitim Yatırımının Geri Dönüşü(ROI=Return On Investment)olarak ifade edilebilen 5. seviye ölçüm ile diğer 4 seviyeden farklı olarak eğitimin kuruma sağladığı finansal katkı da ölçümlenebilir hale gelmiştir.

New Millennium Training Solutions’ın kurumunuzun stratejilerine uygun olarak yapılacak eğitim yatırımının iş sonuçlarına etkisini ölçümlemek amacıyla verdiği hizmetler:

  • Eğitim sonrasında kuruma ve konuya özel olarak takip çalışmasının tasarlanması
  • Eğitim çıktısı olarak nitel değerler ile iş sonuçlarına katkıyı gösteren nicel değerlerin birlikte ölçümü
  • Eğitimin beklenen faydasına göre 1.seviyeden 5. seviyeye kadar eğitim ölçümü konusunda danışmanlık hizmeti
  • Eğitimin iş sonuçlarına katkısının uygun analiz yöntemi belirlenerek ölçülmesi ve raporlanması
  • Eğitim ölçümleme kategorisinde düzenlenecek yarışmalara katılım için ödül başvurusu hazırlık sürecinin yönetimi

Scroll to Top