Loading...
info@nmts.com.tr 0216 629 35 68

İş Yerinde Mutluluğun Bilimi

                                             

                                                                                                                                                       

İŞYERİNDE MUTLULUĞUN BİLİMİ

Mutlu olma hissinin hayatımızdaki en pozitif deneyimlerden birisi,  hatta çoğu zaman ulaşmak istediğimiz amaç olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu hissi işyerinde hissettiğimizde neler oluyor dersiniz?

iOpener Institute (*)’in 2005’ten bu yana Avrupa, Amerika, Avustralya, Hindistan, Çin ve Afrika’da 50.000 profesyonel üzerinde yapılmış “Science of Happiness at Work’’™ isimli bilimsel araştırmasına göre işyerinde mutlu olduğumuzda; aynı işyerindeki diğer çalışanlara göre 2 kat verimli çalışıyor, 6 kat enerjik hissediyor, diğerlerinin 10’da biri kadar hastalık izni alıyor, mevcut iş ve pozisyonumuzda 2 kat daha uzun kalıyoruz.

İşyerinde Mutlu Hissetmek ve İş Verimliliği

Söz konusu araştırmaya göre, işyerinde mutlu hissedenler, zamanlarının %80’inde işe ‘tam olarak odaklanmış’ olduklarını söylerken, mutsuz hissedenler sadece %40’ında tam olarak işe odaklanabildiklerini ifade ediyorlar. Aradaki %40’lık bu farkı, iş saati olarak tercüme edersek; 5 iş gününden oluşan haftanın %40’ında; yani haftada 2 gün, yılda 100 gün gibi inanılmaz sürelerle iş verimsizliği olduğunu söyleyebiliriz.

Oldukça yüksek, öyle değil mi?

İşyerinde Mutluluk Sadece Kısa Süreli Bir His Değil: Uzun Süreli ve Sürdürülebilir Bir Değişim

İopener Institute; işyerinde mutluluğu sadece bir his olarak ifade etmiyor. Bu his genellikle 10 saniye kadar sürüyor, aynı zamanda bize doğru yolda olduğumuzu söylüyor ve sonrası için motivasyonumuzu sağlıyor. Bu önemli ancak, bir işyeri için asıl başarılması gereken sadece bu anları çoğaltmak değil; çalışanların işyerine ve işlerine yönelik bu hissi uzun süreli taşımalarını sağlayarak işyerine katkılarını arttırmak.

Peki Ama Nasıl?

İşyerinde uzun süreli ve sürdürülebilir bir değişimi ancak bilimsel, ölçüme dayanan, çıktılara odaklanan müdahaleler ile sağlayabiliriz. USA, Dubai, Almanya, Hollanda, Meksika, İsrail’de temsilcilikleri bulunan ve dünyada pek çok kurumda bu çalışmaları yürüten iOpener Institute, şimdi de New Millennium Training Solutions işbirliği ile Türkiye’deki firmalara bu hizmeti sunuyor…

Hangi modeli kullanıyoruz?

“Science of Happiness at Work’’™ araştırmaları temel alan ve uygulamalara dayanan bir modeldir. Bu model 5C olarak adlandırılan 5 temel bileşenden oluşur:

Bu 5 temel bileşen işyerinize ne katkı sağladığınız, kendinize güveniniz, uzun vadeli adanmışlığınız, kurum kültürüne uyumunuz ve kısa dönem motivasyonunuz olarak özetlenebilir. 5 temel bileşen dışında tüm organizasyonu etkileyen 3 faktör daha bulunur:

Bu çıktıların hepsi birbiri üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan bileşenlerdir ve bir ekosistem gibi çalışanları birbirine ve kuruma bağlar.

                                                                                                                                                       Copyright iOpener İnstutue 2014

İşyeri Bağlılık veya Tatmin Anketlerinden Farkı Nedir?

Örtüşen tarafları olmasına karşın, işyerinde mutluluk, bağlılıktan (engagement) daha genel ve kapsayıcı bir kavramdır. Örneğin, bazı yöneticilere sorduğunuzda işyerine ve işlerine çok bağlı olduklarını ifade ederler, ama mutlu değildirler.

Tatmin (satisfaction)  araştırmalarında ise genellikle çalışma ortamı ve şartları ile ilgili sonuçlar ortaya konulur. Bunlar değerli sonuçlardır ancak; bu araştırma sonucunda elde edilen çıktıların en önemlileri ne yazık ki çoğu zaman değiştirilmesi mümkün olmayan konulardır.

İşyerinde Mutluluk ise; işyeri verimliği ile çok kuvvetli bir bağlantıya sahiptir.

50.000 kişi üzerinde yapılan araştırma göstermiştir ki, işyerinde ne kadar mutlu isek, o kadar verimli oluyoruz. Oysa ne işyeri tatmini ne de işyeri bağlılığı verimlilik ile direkt bağlara sahip değildir.

İşyerinde Mutluluk; bir kültür oluşturmaya yöneliktir.

Mutluluk kavramını herkes bilir ve kullanır. Örneğin; hiç eve gidip de, eşinizle  ‘işyerinize bağlılık’ hakkında bir konuşma yaptınız mı? Ama ‘işyerinde mutluluk’ ne olduğunu sağduyu ile bildiğimiz, hakkında kesin fikrimiz olan bir kavramdır.

İşyerinde Mutluluk; “ Kendin Yap (Do it Yourself)” konseptidir.

Başlama noktası, ‘Çalışanların eğer fırsat verilir ise, çalışma dünyalarını daha iyi hale getirmek ve katkı sağlamak için harekete geçecekleri’ fikridir. Model yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya çalışır. Bu nedenle de, kurumlara uygulama noktasında daha kolay, daha ucuz ve daha esnek çözümler sunar.

Modelin amacı, şirket verimliğine aşağıdaki şekilde katkı sunmaktır.

Psikolojik kaynaklar; işler iyi iken, ya da kötü gittiğinde kullandığımız kaynaklarımızdır. Bunlar, ümit, iyimserlik, kendine (yapabilirliğimize) inancımız, kendimize güvenimiz, değerli olduğumuza dair inancımız, enerjimiz, motivasyonumuz, esnekliğimiz (resilience) gibi kavramlardan oluşur.

Sosyal kaynaklar; başkaları ile olan ilişki/bağlantılarımız, ait olduğumuz grup/topluluklar ve onlarla aramızdaki ilişkileri kapsar.

Finansal kaynaklar; şirketin ürettiği değerdir. Bunu elbette başka kaynakların yanı sıra, bu sektörde hepimizin üzerinde odaklandığı insan kaynakları sayesinde başarır.

Geçmişte bu tür konular çalışanlar için birinci derecede önemli kabul edilmemesine karşın, artık günümüzün stresli ve baskı altındaki hizmet ekonomisinde en önemli yetkinlikler olan inisiyatif alma, self motivasyon, yaratıcı düşünme, azim, zor koşullara dirençli olma, dayanıklılık için son derece gerekli ‘iç güçler’ dir. Dolayısıyla, bize göre, nasıl kuruluşların ürettiği çıktıyı artırmak güçlü insan kaynakları ile mümkün ise, güçlü insan kaynağı da, güçlü psikolojik kaynaklara sahip kişilerin kurduğu güçlü ilişkiler olan sosyal kaynaklar ile mümkündür.

İşyerinde Mutluluğu Nasıl Ölçüyoruz?

“Science of Happiness at Work’’™ (“İşyerinde Mutluluğun Bilimi”™) anketi ile isterseniz kişisel düzeyde, isterseniz takım düzeyinde ya da organizasyonun tamamı düzeyinde işyerindeki mutluluğu bilimsel olarak ölçüyoruz. Anket sonucunda ortaya çıkan 5C puanlarını tespit ediyor, kişisel,  takım ya da organizasyon düzeyinde rapor sunuyoruz. Anket sonucunda elde edilen çıktılara göre çalışanlar, yöneticiler ya da işveren için ayrı ayrı, kuruma özel ve metodolojimizi yansıtan eğitim ve koçluk reçeteleri hazırlıyoruz.

(*)iOpener Institue, uluslararası pek çok büyük şirkete eğitim ve danışmanlık hizmeti veren, London Business School, Chicago Booth, University of Cambridge Judge Business School, Oxford University Said Business School gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde MBA ve liderlik gelişim programlarında görev alan İngiltere Oxford merkezli bir danışmanlık şirketidir.

 

 


Scroll to Top