Loading...
info@nmts.com.tr 0216 629 35 68

BLOG

Mavi Okyanus Stratejileri

Ünlü Fransız işletme okulu İNSEAD'ın iki ünlü profesörünün kuramı olan Mavi Okyanus Stratejisi, ülkemizde de bazı büyük holding, firma ve bankaların bu stratejiyi uyguladıklarından bahsetmeleri ile ve inovasyonun giderek önem kazanmasından dolayı  bizim gündemimize de girdi.

Chan Kim ve Renee Mauborgne ismindeki iki profesör, kuramları hakkında kısaca şunları söylerler :   
İş dünyasında kırmızı okyanus stratejisi ve mavi okyanus stratejisi olmak üzere iki farklı strateji modeli bulunur. Kırmızı okyanus modeli bugünün var olan endüstrileri yani bilinen pazar payıdır. Kırmızı okyanuslarda şirketler talepten daha fazla pay alabilmek adına rakipleriyle yarışır. Pazar kalabalıklaştıkça kar oranı ve şirketlerin genişleme oranı azalır. Mavi okyanus modeli ise henüz var olmayan endüstriler yani bilinmeyen pazar payıdır. Mavi okyanus modelinde var olan talepten söz edemeyiz çünkü talep yeni yaratılır. Bazen endüstriler var olmayan yeni endüstri dalları yaratırlar (Ebay örneğinde olduğu gibi), fakat çoğunlukla mavi okyanuslar kırmızı okyanuslardan da oluşturulur. 

Yeni yapılan araştırmalara göre, markalar ve ürünler  gitgide birbirine benziyor ve bu da tüketicilere daha fazla seçenek tanımak anlamına geliyor.Tüketiciler günlük markalarından  ve ürünlerinden kolaylıkla vazgeçip yeni bir markaya geçebiliyorlar. Bu durumda "Strateji" demek yarış demektir. Kırmızı okyanus stratejisi var olan alanı daha küçük parçalara bölerken mavi okyanus stratejisinde endüstriler kendilerine yarışın olmadığı yeni bir alan açarlar. Strateji, farklılık ya da düşük maliyet üzerinde seçim yapmayı gerektirir. Mavi okyanus stratejisi ise stratejinin bu ana prensibini yok sayarak farklılık ve düşük maliyeti aynı anda gerçekleştirmeyi hedefler.

Bu eğitimimizde, bu kuramı bütün detayları ile öğreniyor ve bu teori çerçevesinde uygulamalı grup çalışması ile bizi farklı kılan yeni bir strateji üretiyoruz.

Scroll to Top